Публічна інформація

З метою виконання вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913,  ТОВ «Віннер Лізинг» розкриває таку інформацію: